Czym jest niesamowita zabawa?

Zabawa jest częścią składową kultury, a cywilizacja to zaakceptowany w społeczeństwie specjalistyczny sposób postępowania, myślenia i odczuwania. Stanowi drogę żywotną narodu. Wobec tego kultura społeczeństwa jest odbitką jego norm moralnych.

Chyba żaden inny środek masowego przekazu nie rozpowszechnił się tak nadzwyczaj w obecnym stuleciu ani nie zyskał takiej popularności oraz takiego wpływu, jak kino oraz telewizja. Niektórzy twierdzą, że filmy to samo życie. Ponieważ jednakże gwiazdy filmu są równocześnie dzisiejszymi bohaterami ludowymi, w takim razie filmy mogą przydawać tej innowacyjnej etyce znaczenia, niejako ją nobilitować.
Zabawa ma prawo oddziaływać na ludzi korzystnie czy też szkodliwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zabawa była nieszkodliwą imprezą rodzinną, aktualnie jest jedynie dla dorosłych.

Niektórzy motywują tę uderzającą zmianę, mówiąc, że chodzi po prostu o niewinne odprężenie się. Lecz czy to zgodność z rzeczywistością? W rzeczywistości większa część dzisiejszych rozrywek utraciła wszelkie dawniejsze wartości etyczne z przyczyny trzech rzeczy: nielegalnych używek, barbarzyńskiej przemocy oraz pokazywania scen seksualnych.
Rozrywka to człowiecza potrzeba
Pragnienia człowieka są najróżniejsze, a wynika to w głównej mierze z rozmaitości ludzi na świecie, albowiem każdy z nas jest inny i każdy przez to absorbuje się innymi kwestiami i inne rzeczy go interesują.

Czy to potrzeby inspirowane przez geny czy to pragnienia wynikające najzwyczajniej w świecie z intymnych predyspozycji – nie istotne. Istotny jest fakt, że istnieją miarodajne potrzeby, które człowiek spełniać musi oraz które są specyficzne dla każdego z nas, mimo różnorodności i są takie potrzeby, jakie pojawiają się u jednych ludzi, tudzież u drugich ich w ogóle nie ma. Tak czy inaczej, nawet potrzeby następujące u wszelkich są niemniej jednak spełniane w różnorodny sposób.

Share This Post

Post Comment