Łatwo dostępne kredyty i chwilówki – na czym polegają?

Zainteresowanie łatwo dostępnymi kredytami, tzw. chwilówkami cały czas rośnie. Polacy pokochali chwilówki. Rosnąca konkurencja wśród firm oferujących tanie pożyczki na krótki okres czasu wymusiła na nich stosowanie coraz niższych kosztów pobranej pożyczki. Coraz mniejsze pieniądze należy dodać do pobranej kwoty uiszczając prowizję i pozostałe koszty obrotu pożyczoną gotówką.

Chwilówki dostępne są dla konsumenta indywidualnego oraz dla firm, które decydują się na taką formę pożyczki, gdy są pewne, że nie otrzymają jej w banku, albo nie są gotowe na zebranie wszystkich potrzebnych do tego dokumentów.

W 2016 roku weszły w życie przepisy, które jeszcze bardziej uwiarygodniły firmy oferując chwilówki i przyczyniły się do zwiększenia do nich zaufania. Określiły ograniczenia wysokości wszystkich kosztów pożyczek. Od tamtego czasu koszt pozaodsetkowy chwilówki nie może przekroczyć 25% pożyczonej kwoty, a w skali roku nie może przekroczyć 30%. Również uregulowano wysokość odsetek , wcześniej były właściwie nieograniczone, firma je oferująca mogła narzucić je według uznania, po 2016 roku odsetki nie mogą przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Nowe przepisy uregulowały również status firmy udzielającej chwilówek. Ustawa określiła, że taką działalność polegającą na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek gotówkowych mogą prowadzić teraz tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne. Określiła również minimalny kapitał takiej spółki na nie niższy niż 200 tys. złotych. Przy czym, żadne ze składowych tych środków nie może pochodzić z nieudokumentowanych źródeł, ani z kredytów, ani z obligacji. Wszytko po to, aby pożyczkobiorca czuł się absolutnie komfortowo w i tak trudnej dla siebie sytuacji pożyczania pieniędzy.

Aby postawić kropkę nad „i” wzrosły również sankcje karne za niewypełnienie wszystkich wpisanych w ustawę obligatoryjnych zapisów. Teraz, jeżeli właściciel nie spełnia warunków, jakie wprowadzono do ustawy, a prowadzi działalność pożyczkową, grozi mu grzywna nawet 500 tys. złotych lub kara pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.

Wszystkie te zapisy są po to, aby rynek firm oferujących krótkoterminowe pożyczki, czyli chwilówki ucywilizował się. Chodzi również o to, aby łatwość otrzymywania takich pożyczek nie doprowadzała konsumenta do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Nadzór nad tym rynkiem ma umożliwić funkcjonowanie firm oferujących chwilówki online, jednak tak aby były one siłą pomocną, wspomagającą konsumenta, a nie siłą niszczącą go. Unormowanie zasad rządzących rynkiem szybkich pożyczek eliminuje cały czas i obniża wcześniejsze wysokie koszty pożyczki.

Zasady obowiązujące od 2016 roku muszą wywrzeć pozytywny dla konsumenta wpływ na cały rynek finansowy, również kredytów bankowych. Z punktu widzenia pożyczkobiorcy zachodzące zmiany uspokoją rynek i pozwolą na bezpieczne pożyczanie pieniędzy również od firm oferujących chwilówki na krótkie okresy czasu. Zwiększone zaufanie do firm oferujących chwilówki już przełożyło się na rosnący na nie popyt.

Share This Post

Post Comment