Pożyczki pod zastaw – czy można zastawiać dowolną nieruchomość?

Dla wielu osób jedyną szansą pożyczenia dużej sumy pieniędzy jest pożyczka pod zastaw. Można wyróżnić tu dwa rodzaje zastawu: nieruchomość albo samochód. Co prawda można w parabanku przedstawić też zastaw w postaci podania żyranta, ale jednak pożyczka pod zastaw nieruchomości czy samochodu jest bardziej pewna i nie wymaga robienia sobie dodatkowo „długu wdzięczności” u osoby, która miała by podżyrować pożyczkę. Niestety otrzymanie pożyczki pod zastaw nie jest takie łatwe jak dostanie chwilówki. Trzeba spełniać pewne wymagania.

Dwa typy pożyczek pod zastaw nieruchomości

Wbrew pozorom pożyczka pod zastaw nieruchomości może przyjmować nie jedną, a dwie formy. Pierwszą z nich i najbardziej popularną jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości w IV dziale Księgi Wieczystej danej nieruchomości. Oznacza to, że parabank zostanie wpisany jako wierzyciel hipoteczny dla tej konkretnej nieruchomości. Ale co ważniejsze dla firmy pożyczkowej w razie gdyby jej klient nie tylko nie spłacił pożyczki, ale też miał inne długi na przykład względem dostawcy mediów to firma pożyczkowa ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich należności z tytułu hipoteki przed sądem, który ustanowi komornika oraz innymi wierzycielami.

Drugi typ wpisywanego w hipotekę zabezpieczenia to wpisanie przewłaszczenia w II dziale Księgi Wieczystej. Jest to procedura identyczna jak w wypadku kredytów hipotecznych. Wpisuje się pożyczkodawcę czyli parabank jako właściciela nieruchomości, ale tylko na czas trwania umowy pożyczkowej, ponieważ dodaje się jeszcze w tym wypadku w III dziale Księgi Wieczystej adnotację o tym, że zwrot nieruchomości nastąpi po zwrocie całej kwoty pożyczki dla pożyczkodawcy. Czyli kiedy pożyczkobiorca spłaci swoje należności względem parabanku to nieruchomość z powrotem przejdzie na jego własność. Natomiast jeśli nie spłaci pożyczki w terminie ustanowionym w umowie to nieruchomość przejdzie na własność parabanku, który będzie mógł nią zarządzać wedle własnego uznania.

Sprawdź dostępne pożyczki pod zastaw nieruchomości Warszawa – zobacz ofertę Konsorcjum

Wspólny mianownik obu rodzajów zabezpieczenia pożyczki zastawem nieruchomości to konieczność spłaty pożyczki pod rygorem stracenia własności tej nieruchomości. Parabank ma prawo do jej przejęcia i na przykład sprzedania, aby spłacić pozostały dług nierzetelnego pożyczkobiorcy.

Pożyczka pod zastaw samochodu

Parabanki nie przyjmują wszystkich samochodów w ramach zastawu. Auto musi mieć ważny przegląd techniczny oraz opłacone ubezpieczenie OC, a także nie może być starsze niż 12 lat. Aby ustanowić na nim zastaw musi zostać spisana umowa przewłaszczenia na mocy której firma udzielająca pożyczki staje się właścicielem 51% pojazdu. W umowie jest też zaznaczony moment przeniesienia własności na datę końca umowy pod warunkiem spłaty całej należności. Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca musi się z nią udać do wydziału komunikacji celem wpisania pożyczkodawcy jako współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Od tej pory, aż do dnia spłaty pożyczki w dowodzie będzie wpisanych dwóch współwłaścicieli, ale ponieważ to parabank ma większość udziałów może on przejąć samochód i sprzedać go w razie gdyby pożyczkobiorca nie wywiązał się ze swojego zadania spłacenia na czas pożyczki.

Share This Post

Post Comment